Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Merverdiavgift

Denne ressurssiden er laget for to bøker om merverdiavgift av Trond Kristoffersen: Merverdiavgift – lærebok (2. utgave) og Innføring i merverdiavgift. Læreboken gir grundig innføring i merverdiavgiftssystemet. Den er velegnet til bruk ved utdanning av revisorer, regnskapsførere, skattejurister og andre som må ha innsikt i regelverket om merverdiavgift. Innføringsboken gir en grunnleggende innføring i reglene om merverdiavgift. Målgruppene er økonomistudenter og andre som ønsker en oversikt over hovedprinsippene i merverdiavgiftslovgivningen.

PowerPoint Fullstendig versjon: et fullt detaljert undervisningsopplegg for forelesere
PowerPoint: med figurer og tabeller fra læreboken til bruk for forelesere
Forelesningsplan: forslag til ett semester

Det er utviklet en oppgavebok med løsninger og foreleser som bruker den boken kan få tilgang til ekstraløsninger via denne ressurssiden. Oppgaveboken har både enkle og mer kompliserte oppgaver, og kan brukes sammen med begge lærebøkene. Ekstraløsningene nedenfor til kapittel 12 og kapittel 13 i oppgaveboka er oppdatert i samsvar med endringene som trådte i kraft 1. mars 2016.

Filene er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker bøkene som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

Last ned filer